Vážení zákazníci, Vaše objednávky stále vyřizujeme v co nejrychlejším možném termínu a prosíme Vás, abyste z důvodu coronaviru využívali raději platbu převodem.

Kompletní pravidla soutěže

KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE "VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ"

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Společnost Petr Šulčík, se sídlem Bošilec 60, 373 65 Dolní Bukovsko, společnost je zapsaná v evidenci Obecního živnostenského úřadu MěÚ České Budějovice od 17.09.2018 (c.j.: ŽS/2456/05). 

1.2. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku odpověď na soutěžní otázku nebo splní všechny požadavky úkolů v soutěži.

1.3. Při případném podezření z podvodu nebo jiné nekalé činnosti si vyhrazujeme právo soutěž ukončit či pozastavit nebo libovolně pozměnit.

1.4. "Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku."


 
2. ÚČASTNÍCI A DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

2.1. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo má účet na Facebooku a má trvalé bydliště v České republice.

2.2. Každý soutěžící se může v jedné soutěži zapojit pouze jednou. Má také možnost získat pouze jednu z výher, o které se hraje.

2.3. Soutěž probíhá od vyhlášení soutěžního příspěvku 29.2.2020 do 15.3.20203. PRAVIDLA SOUTĚŽE

3.1. být fanouškem facebookové stránky vyrejeme.cz - dát stránce "To se mi líbí" 

3.2. Sdílet veřejně příspěvek soutěže s ostatními.

3.3. Do komentáře napsat "SDÍLÍM"

  

4. PŘEDÁNÍ VÝHRY

4.1. Výherce vylosujeme náhodným losem. Výherce vybereme a vyhlásíme 16.3.2020 a jeho jméno oznámíme na Facebooku na naší stránce i v soutěžním příspěvku.

4.2. Výherce nás musí kontaktovat zprávou a sdělit nám své údaje pro doručení výhry a to do 7 dnů od vyhlášení soutěže, jinak výhra propadá pořadateli.

4.3. Výhru pošleme do druhého pracovního dne od přihlášení výherce a sdělení údajů pro doručení


5. OSOBNÍ ÚDAJE

5.1. Sdělením požadovaných informací dává Účastník společnosti Petr Šulčík ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, nejméně v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail a kontaktní telefon, a to za účelem jeho účasti v Soutěži a předání výhry.

5.2. V případě zapojení se do soutěže automaticky souhlasíte, že v případě výhry zveřejníme vaše jméno, příjmení a odkaz na facebookový profil zde v dokumentu, na Facebook stránce vyrejeme.cz a také v soutěžním příspěvku.

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Výhru v Soutěži dle ustanovení § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nelze nijak vymáhat ani požadovat výměnu za jiné zboží nebo vyplacení její hodnoty v penězích. Veškeré spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniknou v souvislosti s ní, bude řešit a rozhodovat výlučně společnost Petr Šulčík dle svého volného uvážení.

6.2. Tato Pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník svojí dobrovolnou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly. Společnost Petr Šulčík může zveřejnit zjednodušené informace o Soutěži nebo jejích Pravidlech v rámci své reklamy a propagačních materiálů. V případě rozporu mezi obsahem takových zjednodušených informací o Soutěži, uvedených v kterémkoli reklamním nebo propagačním materiálu nebo sdělení, a obsahem těchto Pravidel, mají tato Pravidla vždy přednost.

V Bošilci dne 29. 2. 2019
Petr Šulčík
 
V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na info@vyrejeme.cz