Kompletní pravidla soutěže

KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE "VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ"

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Společnost Petr Šulčík, se sídlem Bošilec 60, 373 65 Dolní Bukovsko, společnost je zapsaná v evidenci Obecního živnostenského úřadu MěÚ České Budějovice od 17.09.2018 (c.j.: ŽS/2456/05). 

1.2. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku odpověď na soutěžní otázku nebo splní všechny požadavky úkolů v soutěži.

1.3. Při případném podezření z podvodu nebo jiné nekalé činnosti si vyhrazujeme právo soutěž ukončit či pozastavit nebo libovolně pozměnit.

1.4. "Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku."


 
2. ÚČASTNÍCI A DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

2.1. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo má účet na Facebooku a má trvalé bydliště v České republice.

2.2. Každý soutěžící se může v jedné soutěži zapojit pouze jednou. Má také možnost získat pouze jednu z výher, o které se hraje.

2.3. Soutěž probíhá od vyhlášení soutěžního příspěvku 29.2.2020 do 15.3.20203. PRAVIDLA SOUTĚŽE

3.1. být fanouškem facebookové stránky vyrejeme.cz - dát stránce "To se mi líbí" 

3.2. Sdílet veřejně příspěvek soutěže s ostatními.

3.3. Do komentáře napsat "SDÍLÍM"

  

4. PŘEDÁNÍ VÝHRY

4.1. Výherce vylosujeme náhodným losem. Výherce vybereme a vyhlásíme 16.3.2020 a jeho jméno oznámíme na Facebooku na naší stránce i v soutěžním příspěvku.

4.2. Výherce nás musí kontaktovat zprávou a sdělit nám své údaje pro doručení výhry a to do 7 dnů od vyhlášení soutěže, jinak výhra propadá pořadateli.

4.3. Výhru pošleme do druhého pracovního dne od přihlášení výherce a sdělení údajů pro doručení


5. OSOBNÍ ÚDAJE

5.1. Sdělením požadovaných informací dává Účastník společnosti Petr Šulčík ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, nejméně v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail a kontaktní telefon, a to za účelem jeho účasti v Soutěži a předání výhry.

5.2. V případě zapojení se do soutěže automaticky souhlasíte, že v případě výhry zveřejníme vaše jméno, příjmení a odkaz na facebookový profil zde v dokumentu, na Facebook stránce vyrejeme.cz a také v soutěžním příspěvku.

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Výhru v Soutěži dle ustanovení § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nelze nijak vymáhat ani požadovat výměnu za jiné zboží nebo vyplacení její hodnoty v penězích. Veškeré spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniknou v souvislosti s ní, bude řešit a rozhodovat výlučně společnost Petr Šulčík dle svého volného uvážení.

6.2. Tato Pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník svojí dobrovolnou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly. Společnost Petr Šulčík může zveřejnit zjednodušené informace o Soutěži nebo jejích Pravidlech v rámci své reklamy a propagačních materiálů. V případě rozporu mezi obsahem takových zjednodušených informací o Soutěži, uvedených v kterémkoli reklamním nebo propagačním materiálu nebo sdělení, a obsahem těchto Pravidel, mají tato Pravidla vždy přednost.

V Bošilci dne 29. 2. 2019
Petr Šulčík
 
V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na info@vyrejeme.cz